Regulatorisk sandkasse for AI

Datatilsynets og Digitaliseringsstyrelsens nye regulatoriske sandkasse for AI, giver virksomheder og myndigheder gratis vejledning til udvikling og anvendelse af AI-løsninger.

Kunstig intelligens (AI) bliver mere og mere attraktivt i takt med at déts udvikling giver nye muligheder for at løse samfundsopgaver og drive virksomhed. Men AI's kompleksitet gør det også til en regulatorisk udfordring, eksempelvis har AI, som ChatGPT haft svært ved at overholde GDPR lovgivning.

Derfor har Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etableret en regulatorisk sandkasse for AI, der giver danske virksomheder og myndigheder gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR, når de udvikler eller anvender AI-løsninger, så at organisationen ved, hvad der er muligt og tilladt.

Til at starte med vil sandkasseforløbet fokusere på overholdelse af GDPR lovgivning, men inden for den nærmeste fremtid forventes det, at sandkassen også vil omfatte vejledning om kravene i forordningen om kunstig intelligens (AI Act).

Formålet med sandkasseforløbene er at hjælpe virksomheder, organisationer og tilsynsmyndigheder med at finde en hurtig, lovlig og praktisk vej fra ide til drift af nye løsninger og hermed sikre, at flere projekter kommer i mål og ikke opgives grundet usikkerhed om regulatoriske rammer. Derudover skal forløbene øge tilliden til det færdige projekt, produkt og fremme etisk og ansvarlig brug af AI. Til sidst i forløbet udarbejdes en rapport i samarbejde med den deltagende organisation, så andre kan drage nytte af deres erfaringer.

Hvad indebærer et sandkasseforløb

Et typisk forløb vil vare op til 6 måneder. Varigheden afhænger af det konkrete projekts omfang og kompleksitet. For hvert sandkasseforløb udarbejdes en individuel projektplan, der beskriver, hvad det enkelte sandkasseforløb vil bestå af. Nogle måneder kan være intense med flere møder eller workshops. Derfor skal alle projektdeltagere afsætte tid til at deltage i møderne og drive arbejdet fremad mellem møderne.

Et sandkasseforløb kan bl.a. bestå af:
- Hjælp til gennemførelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (DPIA)
- Hjælp til identificering af øvrige konkrete databeskyttelsesudfordringer
- Indspil til aktuelle tekniske og juridiske løsninger på konkrete databeskyttelsesudfordringer
- Udforskning af muligheder for at implementere databeskyttelse by design
- Hjælp til vurdering og afvejning af legitime interesser
- Hjælp til vurdering og håndtering af risici for de registrerede

Ansøgning om forløb

Alle typer af danske virksomheder, myndigheder og andre organisationer - der udvikler eller anvender AI-løsninger, hvor der sker behandling af personoplysninger og har identificeret konkrete regulatoriske udfordringer - har mulighed for at ansøge om at deltage i sandkassen. Der er også mulighed for at virksomheder kan ansøge om et forløb sammen, hvis AI bliver brugt i et samarbejdsprojekt.  

Fristen for første runde af sandkasseforløb udløb desværre 21. maj 2024. Men heldigvis forventes det, at der kommer endnu en runde i foråret 2025.


EU funded project