Velkommen til DSJC Danmark - for digitale kompetencer og jobs

Brug af ChatGPT i jobansøgninger |Hvad kan ChatGPT i jobansøgningsprocessen og hvad kan den ikke? | Pernille From Hansen på DSJC Danmark

Brug af ChatGPT i jobansøgninger

Generativ AI har efterhånden tydeligt markeret sig i samfundet som en ny instans der er kommet for at blive. Vender man blikket mod arbejdsmarkedet, byder bl.a. sprogmodellen ChatGPT på nye muligheder indenfor jobsøgning. Jobkonsulent Pernille From Hansen deler inspiration og muligheder for brug af ChatGPT.
Kvinder i IT-branchen |Interview med bachelorstudent Lotte Damgaard om inspiration og udfordringer |DSJC Danmark

Kvinder i IT-branchen: Inspiration og udfordringer

I dagens digitaliserede samfund spiller informationsteknologi (IT) en afgørende rolle i vores daglige liv. Fra vores smartphones til internettet og de komplekse systemer, der holder vores samfund kørende, er IT blevet hjertet af vores moderne verden. Alligevel er IT-branchen stadig domineret af mænd, og kvinder udgør kun en lille del af arbejdsstyrken.
Digital Inklusion |Dansk IT debatterer digital inklusion med politikerne på Christiansborg |DSJC Danmark

Dansk IT debatterer digital inklusion med politikerne på Christiansborg

Dansk IT har udgivet en række anbefalinger, der adresserer udfordringerne med manglende digital inklusion. I den forbindelse blev der afholdt en konference på Christiansborg, hvor en række fremtrædende folketingspolitikere kom med deres holdninger til debatten. Se højdepunkterne her.
Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition | Ny platform fremlagt af EU kommissionen |DSJC Danmark

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition er en platform for struktureret dialog mellem det europæiske VR/AR-økosystem og politiske beslutningstagere.
Dekorativt billede til EU strategi

Europæiske initiativer for videregående uddannelse

Ny strategi: Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, EU og medlemsstaterne for at støtte videregående uddannelse.
dekorativt billede

DI Digital rapport: Sådan løfter vi kompetencer i fremtiden

DI Digital ser på nye udfordringer, som kræver nye løsninger. I den sammenhæng samler de en række forslag i en ny rapport til hvordan vi styrker kompetencerne hos diverse medarbejdere til fremtidens digitale samfund.
Dekorativt billede

ReDI School: Digital integration

Digital uddannelse til kvinder fra non-profit: Styrk dine færdigheder i det digitale hos ReDI School
Frivillighedskultur hos Ældre Sagen |IT-cafe hjælper ældre med digitale udfordringer |DSJC Danmark

Frivillighedskultur som bærer af et essentielt arbejde hos Ældre Sagen

På en dejlig sommerdag besøgte redaktionen af DSJC Danmark en af Ældre Sagens IT-Cafeer i Nykøbing Falster. Her var 5 frivillige i færd med at hjælpe borgere, som havde forskellige udfordringer. Det summede af virkelyst og engagement. Her blev der bl.a. også talt med formanden for den lokale afdeling af Ældre Sagen, den IT-ansvarlige, 2 frivillige samt et par af de fremmødte borgere.
HackerStop

HackerStop

HackerStop er et digitalt værktøj for SMV'er, der skaber kontinuerlig awareness og hjælper med til at skabe en sikker digital adfærd på danske arbejdspladser.
Dekorativt billede

Innovative digitale teknologier for sundhed: EIT Digital Summer School Programme

Med udviklingen af e-sundhedssektoren opstår der nye uddannelsesbehov i både industrien og universiteterne med henblik på at tackle teknologiske og designmæssige udfordringer.
Dekorativt billede for Europa Horzion funding

Styrkelse af værktøjer og kapaciteter til bekæmpelse af avancerede former for cybertrusler og cyberafhængig kriminalitet

Horizon Europe programmet: Tilskud på op til 4.000.000 EUR til virksomheder og styrkning af cybersikkerhed.
Dekorativt billede

Boost din forretning med generativ kunstig intelligens hos DareDisrupt

Workshops: Uanset hvilken type virksomhed man er i dag melder det presserende spørgsmål sig: hvordan vil generativ AI ændre vores forretning? DareDisrupt tilbyder to workshops - én, der kan inspirere og én, der hjælper jer i gang med konkret at bruge generativ AI i jeres forretning.