Velkommen til DSJC Danmark              

- for digitale kompetencer og jobs

EU diversity month

Rapport: Diversitet styrker virksomheder og samfundet, men udfordringer for etniske minoriteter hindrer potentiallet

Ny rapport fra EQUALIS: Mangfoldige teams bringer øget kreativitet og innovation, hvilket bidrager til en bedre bundlinje for virksomhederne og større udvikling og vækst på samfunds niveau.
Billede af Sofiia og Alisa, 2 ukrainske kvinder fra ReDI School

ReDI School Danmark introducerer 20 kvinder fra Ukraine til UX, iværksætteri og designmetoder i samarbejde med EU-Ukrainske Hub

Sofiia Kryvyk og Alisa Sharabura er blandt de 20 ukrainske kvinder, som ReDI School har klædt på til det danske Tech arbejdsmarked, via kurser i bl.a. UX/IX og iværksætteri
blyant mod papir

Nye AI anbefalinger til grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser

Ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale hjælpemidler anbefaler, at elever klædes på til brug i AI, som en del af deres uddannelsesforløb. Hvis anbefalingerne skal blive en realitet kræver det efteruddannelse af underviserer ifølge DGS og Malene Grandjean.
Kompetenceramme for kvanteteknologier |EU Kommissionen |DSJC Danmark

Europæisk kompetenceramme for kvanteteknologier

Europa Kommissionens kompetenceramme blev præsenteret i 2021 og har til formål at kortlægge landskabet af kompetencer og færdigheder inden for kvanteteknologier.
Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition | Ny platform fremlagt af EU kommissionen |DSJC Danmark

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition er en platform for struktureret dialog mellem det europæiske VR/AR-økosystem og politiske beslutningstagere.
Dekorativt billede til EU strategi

Europæiske initiativer for videregående uddannelse

Ny strategi: Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, EU og medlemsstaterne for at støtte videregående uddannelse.
Jens Henning

Digital ledelse er i høj grad også analog ledelse

Den digitale ledelse nødvendiggør mere fokuseret analog ledelse, som et afgørende supplement til den digitale ledelse. Jens Henning Ravnsmed ser retrospektivt på sit afslutningsprojekt på masteruddannelsen: ”Hvilken ledelsespraksis fremmer samarbejdsdrevet innovation?”.
Finansministeriet | Vi skal blive ved med den ambitiøse digitalisering af samfundet til gavn for alle danskere |DSJC Danmark

Finansministeriet: Digitalisering i Danmark

COVID-19 pandemien afslørede, hvordan digitalisering spiller en central rolle i vores velfærdssamfund og tillod Danmark at være førende i verdens digitale udvikling. Læs med, og opdag hvordan Danmark er fast besluttet på at fortsætte med at omfavne den digitale fremtid for alles bedste.
DigiCompEdu | Kompetenceramme for undervisere i EU |DSJC Danmark

Europæisk ramme for underviseres digitale kompetencer: DigCompEdu

DigCompEdu er en videnskabeligt velfunderet baggrundsramme, der hjælper med at styre politikken og kan tilpasses direkte til at gennemføre regionale og nationale værktøjer og uddannelsesprogrammer.
Andel legat |Legat til dig der tager en teknisk erhvervsuddannelse |DSJC Danmark

Andel legatet: 2030 Legatet til fremtidens vigtige tekniske faglærte

Formålet med legatet er at højne teknisk uddannelsesniveau og styrke forudsætninger for vækst og beskæftigelse i region Sjælland for dem, som Andel mener kan gøre en forskel i den grønne omstilling.
Dekorativt billede

Innovative digitale teknologier for sundhed: EIT Digital Summer School Programme

Med udviklingen af e-sundhedssektoren opstår der nye uddannelsesbehov i både industrien og universiteterne med henblik på at tackle teknologiske og designmæssige udfordringer.
Dekorativt billede for Europa Horzion funding

Styrkelse af værktøjer og kapaciteter til bekæmpelse af avancerede former for cybertrusler og cyberafhængig kriminalitet

Horizon Europe programmet: Tilskud på op til 4.000.000 EUR til virksomheder og styrkning af cybersikkerhed.
EU funded project