Om DSJC Danmark

DSJC Danmark - for digitale kompetencer og jobs er et multi-stakeholder partnerskab med fokus på at sikre digital dannelse, styrke digitale kompetencer og fremme livslang læring i Danmark. Det er en del af et europæisk initiativ, der skal samle viden om digitale kompetencer på en fælles platform (the Digital Skills and Jobs Platform). 

Nationale koalitioner spiller en nøglerolle i at fremme digitale færdigheder ikke kun på nationalt men også på europæisk plan. De er blandt de vigtigste indholdsleverandører af EU-platformen.

Den danske koalition er et partnerskab med flere interessenter, der fokuserer på at tackle det digitale kompetence-gab og fremme livslang læring i Danmark. I 2018 forpligtede interesseorganisationen Dansk IT og dets Udvalg for digitale kompetencer sig til at være tilknytningspunkt for den danske koalitionen.

Dansk IT bidrager til det fælles arbejde med at samle informationer, initiativer og ressourcer omkring digitale kompetencer på tværs af landegrænser. Dansk IT har skabt platformen, DSJC Danmark, hvor relevant indhold fra Danmark og resten af de europæiske lande samles. Her kan du holde dig opdateret med de nyeste digitale færdigheder, projekter, god praksis og ressourcer; på både EU og nationalt niveau.
 

DSJC Danmark er relevant for alle, der skal kunne begå sig digitalt - alene, sammen, hjemme eller på job. Platformen er frit tilgængelig og tilbyder:

  • Indsigt i europæiske og nationale initiativer og aktioner inden for digitale færdigheder og jobs
  • Uddannelsesmuligheder og karriereudviklingsstøtte
  • God praksis, ekspertrådgivning, ressourcer og værktøjer
  • Data, forskningsbaserede fakta og tal
  • Finansieringsmuligheder
  • Nyheder, holdninger og begivenheder

Læs mere om den danske koalition her. 


Om det europæiske samarbejde 
Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC) er et paneuropæisk initiativ, der har til formål at forbinde alle interessenter, som på en eller anden måde arbejder for at løfte både professionelle og borgerorienterede digitale færdigheder. Det er organiseret i form af nationale koalitioner, en for hver medlemsstat, som igen koordineres fra Bruxelles af de tre organisationer Digital Europe, European Schoolnet og All Digital. Disse støtter de nationale koalitioner med oplysningsaktiviteter samt med at lette overførslen af midler, som EU-Kommissionen har afsat til formålet. 

En integreret del af DSJC er at dække både private og offentlige organisationer, herunder repræsentanter for regeringen.

DSJC skal sikre, at hvert europæisk land ikke skal genopfinde den digitale tallerken. DSJC er stedet, hvor vi deler viden, lærer om best practice, skaber kontakt på tværs af brancher og landegrænser og finder de mest optimale løsninger på nutidens digitale problemstillinger.

 
Vil du være en del af samarbejdet? 
Alle organisationer, der arbejder med, eller på anden vis berører digital dannelse, er velkomne til at deltage i arbejdet med DSJC. Deltagelse kræver blot viljen til at flytte noget på dagsordenen. Er du eller din organisation interesserede i at deltage, kontakt da Dansk IT’s sekretariat på dit@dit.dk.