Den danske koalition

Den danske koalition er en politisk uafhængig samling af interesserede og interessenter, hver især med egne bidrag og mærkesager, arbejdende i fællesskab for at udbrede og løfte danskernes digitale ’skills’ og kompetencer, privat og professionelt. Medlemmerne i koalitionen bidrager løbende på møder og andre aktiviteter med at indsamle, udbrede og bruge tilbud, ressourcer og andet relevant for DSJC Danmark. 

Igennem hele det overliggende, europæiske rammeprojekt arbejdes med fire hovedkategorier for målretning af indsatsen; de uddybes nedenfor. 

- Digital Skills for All
- Digital Skills for ICT Professionals
- Digital Skills for the labour force
- Digital Skills in Education

Om 'Digital Skills for All' - digitale kompetencer til alle: Selv i et land som Danmark, der ligger i toppen af lister over digitaliserede samfund og lande gang på gang, er der behov for et fokus på digitale kompetencer hos borgere, brugere og i civilsamfundet generelt. Der er mange facetter af sådanne kompetencer: Ét er at kunne bruge digitale værktøjer og tjenester, et andet at forholde sig refleksivt og kritisk til dem. Med den igangværende bølge af 'generative' (AI-)værktøjer er skaberkompetencer et eksempel på endnu et perspektiv på 'digitale kompetencer'. Diskussionen omkring dem fortsætter. 
 
Om 'Digital Skills for ICT Professionals' - digitale kompetencer for IT-professionelle: I DSJC (såvel som i øvrigt) er der stor forskel på hvad IT-professionelle er for en størrelse: Det dækker dem der arbejder udelukkende eller primært med IT og digitalisering, disse opfatter ofte sig selv om 'IT-profesionelle'; og derudover findes mange andre som IKKE gør - det er mennesker der arbejder lidt fjernere fra IT-afdelingerne, men i højere grad med digitalisering rettet mod anvendelser. Nogle steder bruges betegnelsen 'digitale integratorer' - der bliver flere af dem, og kravene til deres digitale færdigheder kan ikke overdrives. 

Om 'Digital Skills for the labour force' - digitale kompetencer for arbejdsstyrken: Denne kategori er til dels omfattet af eller overlappende med den forrige: Overalt på arbejdsmarkedet tales om øget behov for eller ligefrem krav til digitale kompetencer og færdigheder, uanset om man betjener en maskine i produktionen, sidder i forretningsudvikling i en virksomhed eller arbejder med frontlinjebetjening af kunder eller borgere.

Om 'Digital Skills in Education' - digitale kompetencer inden for uddannelse (og læring): Med den politiske beslutning om at introducere faget 'Teknologiforståelse' som (valg)fag i Folkeskolen, har Danmark taget et (længe ventet) skridt mod at øge færdigheder for (skole)børn og deres undervisere; der er lang vej endnu. Det handler selvsagt om meget andet og bredere end blot dette fag: Viden, formåen (kunnen) og holdninger til digitale teknologier og tjenester er en nødvendighed, som vi omfavner interessen for at belyse og drøfte løsninger til.

Den danske koalition udgøres af repræsentanter fra ovenstående vinkler på (eller altså kategorier) hvor og for hvem digitale kompetencer skal håndteres: Koalitionen er i fortsat vækst - ingen står alene med behovet for at øge digitale kompetencer - til hverdag og fest, på arbejdsmarkedet, på vejen mod det eller i det civile liv omkring det. 

Anna de Boer Egedal Kommune

 

 

Hans Ravnkjær Larsen  Dansk IT

DANSK IT logo classic blå

Irmelin Aasberg Karlsen Dansk IT  DANSK IT logo classic blå

Klaus Kvorning Hansen Formand for styregruppen DSJC Danmark  

Jacob Høedt Larsen

 

Wired Relations

 

 Wired Relations

Jens Henning Ravnsmed         Ravnsmed Rågivning & Facilitering             

Ravnsmed Rågivning & Facilitering

 
Karina Esmine Ibsen 

Naturvidenskabernes Hus 

Naturvidenskabenshus

 

Mathias Lund Schjøtz CompetencySpace & EdTalk 

 

 

Michel Steen-Hansen
Danmarks Biblioteksforening 

Peter Koffler

KPI Communications

 

Dorte Carlsson 

 

Copenhagen Legal Tech Copenhagen LegalTech

 

Kristian Voss Sørensen

 

Ensensor Insight | Secure Data Monetisation

 

 

Trine Durup Rasmussen

Mette Kronborg Laursen

 

Viden om Data

 Viden om data (videncenterportalen)

 

Maj Britt Weidinger 

 

Videnscenter For Velfærdsteknologi

 

Vibe Lindgård Bach

ReDI School of Digital Integration Denmark

 ReDi School of Digital Integration

 Kurt Gammelgaard Nielsen

EdTech Denmark  

Spørgsmål

De danske bidrag og koalitionens møder drives af foreningen og interesseorganisationen Dansk IT. Det er derfor hos Dansk IT, du kan henvende dig, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvem den danske koalition består af, eller hvis du ligefrem er interesseret i at være en del af den danske koalition.

Hans Ravnkjær Larsen
Tlf. nr.: +45 33 17 97 97
E-mail: hrl@dit.dk 

Irmelin K. Aasberg Karlsen
Tlf. nr.: +45 33 17 97 76
E-mail: ika@dit.dk 

EU funded project