Styrkelse af værktøjer og kapaciteter til bekæmpelse af avancerede former for cybertrusler og cyberafhængig kriminalitet

Horizon Europe programmet: Tilskud på op til 4.000.000 EUR til virksomheder og styrkning af cybersikkerhed.

Du kan nu ansøge om økomomisk støtte til dit projekt, finansieret af Horizon Europe-programmet, som har til formål at forbedre værktøjer og kapaciteter til at bekæmpe avancerede former for cybertrusler og cyberafhængig kriminalitet.

Forslagene til emner herunder bør fastlægge en troværdig vej til at sikre, at cyberkriminalitet- og terrorisme håndteres mere effektivt takket være mere effektiv forebyggelse, beredskab og indsats, en bedre forståelse af relaterede menneskelige, samfundsmæssige og teknologiske aspekter og udvikling af avancerede kapaciteter for politimyndighederne, herunder foranstaltninger mod cyberkriminalitet.

Mere specifikt forventes projekternes resultater at bidrage til nogle af eller alle følgende resultater:

 • Udvikling af modulær værktøjskasse for politimyndigheder, der letter indsamling og behandling af data, der er relevante for cyberkriminalitet og cyberbaseret efterforskning af kriminalitet.
 • Afsløring af kryptohævning, kompromitterede registreringsformularer, malwareangreb og andre cyberforbrydelser begået ved hjælp af kryptovalutaer.
 • Udvikling af undervisningsplaner for politimyndigheder, anklagere og retlige aktører om større moderne cyberkriminelle aktiviteter.
 • Henstillinger om offentlige oplysningskampagner om cyberkriminalitet, der bidrager til tidlig opdagelse og forebyggelse.
 • Identifikation af bedste praksis i internationale netværk for retshåndhævelse og retligt samarbejde.
 • Udvikling af strategier for flere interessenter, herunder nye undersøgelsesordninger og mekanismer til udveksling af oplysninger.

Konsortiers sammensætning:

 • mindst 1 uafhængig retlige enhed, der er etableret i en medlemsstat 
 • mindst 2 andre uafhængige juridiske enheder, der hver er etableret i forskellige
  medlemsstater eller associerede lande.

Rammebeløb:

 • Op til 4.000.000 EUR
 • Det vejledende antal tilskud er2.

Den planlagte startdato for modtagelse af ansøgninger er den 29. juni 2023.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til den 20. november 2024 kl. 17:00 CET.

Læs mere om ansøgningsproceduren og indsend ansøgninger her.