AMU's direktør skitserer vejen til digital bæredygtighed: Et grønt kørekort for alle

Mød manden bag visionen om et arbejdsmarked i omstilling: Lars Thore Jensen. I et interview med DSJC Danmark, udfolder AMU-Fyns direktør fremtidsbilledet af et Danmark, hvor digitalisering og grønne kompetencer går hånd i hånd med jobmobilitet. Læs med og opdag, hvordan et "digitalt grønt kørekort" kan blive nøglekortet til en bæredygtig arbejdsstyrke – og få indblik i AMU's afgørende rolle i dette skifte.

Lars Thore Jensen, ph.d. har været direktør for AMU-Fyn i 2½ år og har beskæftiget sig med efter- & videreuddannelse af voksne i det meste af hans arbejdsliv. I dette interview deler han perspektiver og budskaber på bl.a. relationen mellem AMU og digitalisering, samt hvilken rolle den grønne omstilling spiller indenfor dette felt.

Vil du fortælle os kort om, hvad den danske konstruktion AMU er?

AMU-kurser findes både på erhvervsskoler og AMU-centre. AMU-kurserne fylder dog langt mere på AMU-centrene end på erhvervsskolerne. AMU-kurser er relativt korte kurser rettet mod voksne faglærte og ufaglærte. AMU-kurser er billige og sikrer den enkelte faglig opdatering og mobilitet. For virksomhederne giver AMU-kurserne mulighed for at uddanne hele deres medarbejderstab i forbindelse med f.eks. produktionsændringer eller i lavsæsonen. Der gives lønkompensation til virksomheder, som uddanner deres ansatte. Man giver i dag, hvad der svarer til arbejdsløshedsunderstøttelsen, når man er på et AMU-kursus. På den måde er AMU-kurserne et konjunkturudlignende instrument. Virksomhederne kan den måde beholde deres ansatte samtidig med at medarbejderne opkvalificerer sig.


Hvad er jeres største udfordring i AMU -systemet i dag?

Det er ukendskab til vores virke, og hvordan det er indrettet. På landsplan har AMU-aktiviteten været faldende igennem en del år. Det betyder samtidig, at der er færre udbydere på banen til at fortælle om vores system. AMU-systemet kan være med til at smidiggøre et arbejdsmarked og være med til at lave produktionsomstillinger i enkeltvirksomheder og brancher. Men det er tillige et system, der kan være med til at tilføre den voksne del af befolkningen kompetencer.

Hvilken betydning har digital uddannelse og jobfærdigheder i AMU?

På en meget stor del af arbejdsmarkedet er der mangelfulde IT-kompetencer. Det er naturligvis et problem for den enkelte selv. Det er dog også et problem for det danske samfund, der har svært ved at få folk til at bruge de forskellige it-løsninger. Det er ligeledes et problem for virksomheder, der i stigende grad efterspørger it-løsninger. Hvis man for alvor vil give voksne kompetencer på it-området eller på det grønne område, skal man have nogle redskaber til at gøre det med. Det er den type af opgaver, som AMU er skabt til. Vi kan udvikle og tilbyde forskellige kursus elementer af kortere eller længere varighed mere eller mindre specifikt, hvor man sender folk i uddannelse på specifikke kompetencer,

Du har for nyligt holdt et foredrag om grøn omstilling og digitalisering. Hvad var dine hovedbudskaber her?

Grøn omstilling og digitalisering er hinandens forudsætninger. Hvis ikke vi digitaliserer så får vi svært ved at komme igennem med den grønne omstilling, eksempelvis skal vi sørge for at kunne anvende optimerede energiløsninger i produktionen.

Arbejdstagere og virksomheder efterspørger i øjeblikket svar på, hvordan de omsætter krav om bæredygtighed til konkrete kompetencer og til konkrete handlinger. I den sammenhæng vil et nyt grønt kørekort være en stor hjælp.

Alle på det danske arbejdsmarked bør have et grønt kørekort, som bør kunne erhverves i løbet af 2-3 ugers undervisning. På det faglige område ser jeg gerne, at de faglige udvalg definerer. Hvad betyder et digitalt grønt kørekort for en smed, en byggearbejder, en kontorassistent eller en SOSU-hjælper? Men det skal også bredes ud til andre grupper bare for at nævne nogle Sygeplejersker, jurister og ingeniører. Vi har rigtig gode erfaringer fra dengang vi lavede et pc-kørekort for rigtig længe siden. Med den erfaring kunne sagtens lave et nyt bæredygtighedskørekort eller et grønt kørekort.

Hvad har I konkret gjort på det grønne område på AMU-Fyn?

Vi har uddannet konsulenter til at kunne gå i sparring med virksomhederne om, hvad man kan gøre på det her område. Vi har uddannet flere undervisere til at kunne håndtere den grønne omstilling.

Det drejer sig f.eks. om bæredygtigt byggeri og bæredygtighed i industriel produktion. Vi tager også vores egen medicin. Det drejer sig om affaldssortering, el-biler, solceller og meget mere.

Hvad skal der gøres for, at vi ikke får en stor restgruppe, som ikke mestrer digitale kompetencer?

Udover at kunne læse, skrive og regne er IT den fjerde ”kulturteknik”. For nogle målgrupper er det måske op mod 1/3 der har svært ved at håndtere krav til digitalisering. Det er en reel problemstilling. Det er vigtigt at kunne håndtere teknologien.

Er det også nogle af AMU’s målgrupper, vi skal have fat i?

Absolut. Vi har jo typisk de kursister, der har de korteste uddannelser og typisk også dem, der måske ikke så offensivt er blevet konfronteret med IT.

Har I nogle almene tilbud til kursisterne på dette område?

Ja, det har vi. De kan tage forskellige former for IT-kurser. Sprog og danskundervisning er tillige en del af AMU-systemet. Der findes også andre former for samarbejde, og vi arbejder sammen med VUC.

Jeg drømmer om, at vi kan få en mere offensiv voksenvejledning, der både er til stede fysisk og samtidig er virtuelt og opsøgende. Vejledningen skal både være i forhold til virksomheder men også til mere åbne steder som f.eks. på torvedage.

Hvem skal tage ansvaret for en mere offensiv voksenvejledning?

Jeg kunne glimrende tænke mig en form for alliance på tværs af forskellige typer af institutioner, altså dels uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner, men også private virksomheder. Der er rigtig mange gode initiativer rundt omkring. Skal man dog for alvor fremme digitaliseringen og den grønne omstilling, så skal de mange lokale initiativer være skalerbare.

Hvis du skulle rette en helt aktuel appel til Folketinget, Regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvad skulle det så være?

Lad os lave et digitalt grønt kørekort. Vi skal sætte faglige udvalg - og mange andre - i gang med at kreere et grønt kørekort til de forskellige erhverv på arbejdsmarkedet.

Det skal være en anledning til at få alle voksne i Danmark til at tale om digitalisering og bæredygtighed. Jeg kunne godt tænke mig, at vi er i stand til at omstille os hurtigere, end vi gør i dag. Hvis vi skal op i hastighed på den grønne omstilling og på digitaliseringen, så kræver det politisk vilje og handling.

EU funded project