Brug af ChatGPT i jobansøgninger

Generativ AI har efterhånden tydeligt markeret sig i samfundet som en ny instans der er kommet for at blive. Vender man blikket mod arbejdsmarkedet, byder bl.a. sprogmodellen ChatGPT på nye muligheder indenfor jobsøgning. Jobkonsulent Pernille From Hansen deler inspiration og muligheder for brug af ChatGPT.

Pernille From Hansen er uddannet produktionsingeniør fra DTU og har gennem mere end 14 års erfaring som jobkonsulent specialiseret sig i at udvikle og forbedre jobsøgningsmetoder. Hun stødte selv på ChatGPT tilbage i januar 2023 og undersøgte hvad det kunne ift. jobsøgning. Denne artikel er delt på baggrund af Pernilles selvskrevne artikel omkring erfaringerne med jobansøgninger via ChatGPT og originalen kan findes ved at besøge hendes LinkedIn side her. Pernille udtaler selv "efter at have genereret mange ansøgninger med ChatGPT, mener jeg oprigtigt at det er et super godt værktøj der kan øge kvaliteten af jobansøgninger, hvilket både kommer jobsøgere og arbejdsgivere til gode." 

Hvad kan ChatGPT i forbindelse med jobsøgning?

Dels kan ChatGPT hjælpe jobsøgerne med at strukturere og skrive deres ansøgninger - og derved reducere den mest tidskrævende (og frustrerende) del af deres jobsøgning, fordi ChatGPT lynhurtigt kan generere et UDKAST til en god ansøgning, som jobsøgere så kan bygge videre på og tilpasse til deres profil og personlighed.
Samtidig indeholder ansøgninger genereret med ChatGPT mærkbart færre af de fejl og mangler i ansøgninger, der irriterer arbejdsgiverne mest (ifølge dem selv).

Der er lavet flere undersøgelser om, hvad arbejdsgivere ser som de største fejl/mangler i de ansøgninger, de modtager – og de er:

 1. Ansøgningens layout er uoverskuelig og for teksttungt
 2. Ansøgningen beskriver ikke det faglige match mellem ansøger og job
 3. Ansøgningens motivation for jobbet er utydeligt beskrevet
 4. Ansøgningen mangler konkrete eksempler på de kompetencer ansøgere hævder de har
 5. Ansøgningen er for upersonlig
 6. Ansøger opfylder ikke de vigtigste krav i stillingsopslaget og matcher derfor ikke

ChatGPT KAN …
Hvis man bruger det rigtigt - generere et UDKAST til en komplet opfordret ansøgning på ca. 1 minut, som - ift. til den gennemsnitlige kvalitet af ansøgninger jeg ser – er rigtig godt, fordi det:

 1. Har et overskueligt layout og ikke er for teksttung.
 2. Tydeligt beskriver det faglige match mellem ansøger og job.
 3. Giver et ret godt bud på en indledning/motivation for jobbet.

men ChatGPT kan IKKE …

 1. Lave konkrete eksempler på den enkelte jobsøgers erfaringer (som arbejdsgivere efterspørger) – disse skal jobsøger selv supplere.
 2. Skrive i et personligt sprog der er karakteriserer ansøgeren.
 3. Sikre at ansøger rent faktisk MATCHER den stilling ChatGPT generer en ansøgning til – dette skal jobsøgerne SELV sikre, inden de bruger deres egen OG arbejdsgivers tid på at søge en konkret stilling.

Er ChatGPT snyd?

Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg ser ChatGPT som et nyt, super anvendeligt værktøj der automatiserer en hidtil manuel og ofte besværlig arbejdsproces – der dels kan producere mere målrettede ansøgninger til arbejdsgiverne, dels frigører en stor del af jobsøgernes tid så de kan søge flere relevante stillinger, reducere noget af deres frustration og dårlig samvittighed ifm. jobsøgning og - give dem mere overskud til at tænke ud af boksen ift. andre brancher/roller, de også kunne søge.  

Pernille afholder jævnligt selv webinarer for både jobkonsulent teams og jobsøgere om ChatGPT til jobsøgning. Her gennemgås processen i detaljer og der dykkes ned i hvordan man trinvis skaber ansøgninger med ChatGPT i overensstemmelse med arbejdsgivers stilling og ansøger. Lyder dette som noget du kunne være interesseret i, så kontakt endelig Pernille via LinkedIn.