DI Digital rapport: Sådan løfter vi kompetencer i fremtiden

DI Digital ser på nye udfordringer, som kræver nye løsninger. I den sammenhæng samler de en række forslag i en ny rapport til hvordan vi styrker kompetencerne hos diverse medarbejdere til fremtidens digitale samfund.

I en ny rapport kigger DI Digital på hvordan vi klæder medarbejdere på tværs af diverse sektorer på til den digitale fremtid. Heraf kommer rapporten ind på bl.a. digitale kompetencer og en digital vision hos DI Digital. Fokus er nemlig på, at vi ikke skal uddanne til i går, men til i morgen - vi skal være ambitiøse og tænke anderledes især når det kommer til uddannelsesindsatsen. Rapporten kommer med en række forslag til netop digital kompetenceløft, som initiativer til den generelle IT-dannelse i samfundet. 

Rapporten kommer med konkrete forslag til:

  • Grundskole og ungdomsuddannelser
  • Videregående uddannelser
  • Efter- og videreuddannelse
  • Et it-kompetenceløft til alle
  • International arbejdskraft

Ambitionen er, at der skal være 400.000 it-specialister i 2030, i modsætning til de omtrent 161.800 it-specialister vi har i dag. Dette kommer i forbindelse med den nuværende SMV-regerings udspil til nye og mere fleksible universitetsveje og uddannelser, der går hånd i hånd med samfundets behov. Rapporten nævner dog, at der fortsat er et savn hos den digital branche med henblik på, at der udpensles en sammenhængende vision for, hvordan digitale kompetencer kan løftes på tværs af uddannelsesniveauer og institutioner.  

Uddannelsesinstitutionerne, fra grundskole til videregående uddannelser, skal derfor danne grundlag for fremtidens digitale kompetenceløft på arbejdspladserne. 

"En indsats skal starte allerede i folkeskolen med digital-dannelse og obligatorisk teknologiforståelse til vores børn. Der skal uddannes markant flere it-specialister, men den digitale forståelse skal også ind på andre videregående  uddannelser. På den helt korte bane skal det blive meget lettere at hente udenlandsk it-talent til Danmark, ligesom der skal igangsættes efteruddannelsesinitiativer, som sikrer, at den arbejdsstyrke, vi har nu, er gearet til de digitale arbejdsopgaver" (DI Digital rapport)

De præsenterede forslag i rapporten er dog ikke enestående, men skaber et ståsted og udgangspunkt for den politiske agenda i digitalisering.

Læs mere om forslagene i rapporten her.