Nye anbefalinger til den demokratiske debat i tech-giganternes tidsalder

Nordisk Tænketank har kommet med en række anbefalinger til en ny vision der skal bevare demokratiet i en ny digital tidsalder.

Tech-giganternes onlineplatforme som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok og Twitter er blevet demokratisk infrastruktur. Platformene giver mennesker mulighed for at komme i kontakt med hinanden verden over, opbygge nye fællesskaber, og de udgør en vigtig og populær kilde til information. Ud over deres positive potentiale kan onlineplatforme og deres algoritmer dog forårsage alvorlig skade på vores demokratier og den offentlige debat. Hadefulde ytringer online kan få visse grupper i samfundet til at trække sig fra den offentlige debat, og spredningen af mis- og desinformation truer en åben, gennemsigtig og saglig demokratisk debat samt kan føre til øget polarisering.

Det er velkendt, at indholdsmoderation er minimal for mindre sprog såsom de nordiske. Dette understreger et større behov for at fokusere på disse problemer, især når der er tale om sårbare grupper som f.eks. børn og unge. Da offentligt opsyn og gennemsigtighed imidlertid ofte aktivt modarbejdes af platformene selv, stammer størstedelen af den viden, vi har om, hvordan disse platforme fungerer, fra lækager fra forhenværende medarbejdere i virksomhederne.

Nordisk Tænketank har udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af en fælles vision med ønsket om, at Norden fortsat skal have en sund og levende demokratisk debat. Du kan læse anbefalingerne til slut i artiklen.

Vil du vide mere om Nordisk Tænketank?

Læs mere om Nordisk Tænketank og holdet bag, samt visionerne der danner fundament for anbefalingerne her.


Anbefalinger

Vi anbefaler, at de nordiske regeringer etablerer et nordisk center for tech og demokrati, der skal understøtte håndhævelsen af europæisk regulering af tech-virksomheder.
Vi anbefaler, at de nordiske lande værner om børn og unges trivsel og sikkerhed på internettet ved at stille krav om aldersverificering og særlige forældrefunktioner og presser på for, at borgerne generelt opnår større kontrol.
Vi anbefaler, at de nordiske lande etablerer en onlinehub til vidensudveksling om digital dannelse og støtte til lærere.
Vi anbefaler, at de nordiske lande udvikler og tester strategier til at støtte de frivillige, der understøtter de onlinefællesskaber, hvor den demokratiske debat udfolder sig.
Vi anbefaler, at de nordiske lande fremmer innovation og implementering af teknologi, der understøtter en åben online offentlig debat, og som kan udgøre alternativer til de store onlineplatforme.
Vi anbefaler, at nordiske public service-medier får et stærkt digitalt mandat til online-tilstedeværelse, skabelse af indhold og udvikling af platforme til den demokratiske debat på nettet.
Vi anbefaler, at de nordiske lande øger støtten til uafhængige fakta-tjekorganisationer med ekspertise i at imødegå mis- og desinformation.
Vi anbefaler, at de nordiske lande presser på for bedre indholdsmoderation i Norden og mere gennemsigtighed for at sikre en gennemsigtig moderation af høj kvalitet i Norden.
Vi anbefaler, at de nordiske lande etablerer en nordisk task force til at undersøge mulige modsvar, der kan imødegå de risici for demokratiet, som AI-genereret desinformation skaber.
Vi anbefaler, at de nordiske lande understøtter uafhængige forskeres adgang til platformsdata og algoritmer ved at etablere et kontor til støtte for nordiske aktørers adgang til platformsdata og til vejledning af forskerne i deres ansøgningsprocesser.
Vi anbefaler, at Nordisk Ministerråd for Kultur hvert andet år udgiver en rapport om de nordiske digitale demokratiers tilstand, der kan danne grundlag for en offentlig debat om vores samfund og demokrati i den digitale tidsalder.

(Nordisk Tænketank).