Europæisk kompetenceramme for kvanteteknologier

Europa Kommissionens kompetenceramme blev præsenteret i 2021 og har til formål at kortlægge landskabet af kompetencer og færdigheder inden for kvanteteknologier.

I maj 2021 offentliggjorde QTEdu -konsortiet den første udgave af den europæiske kompetenceramme for kvanteteknologier. Kompetencerammen har til formål at kortlægge landskabet af kompetencer og færdigheder inden for kvanteteknologier og dermed etablere et fælles sprog, der letter kommunikationen og samarbejdet mellem forskellige interessenter i uddannelsesøkosystemet.  

Rammen er tænkt som et udgangspunkt for planlægning og strukturering af en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesprojekter inden for kvanteteknologier, f.eks. masterprogrammer på universiteter, uddannelsesprogrammer for industriens arbejdsstyrke eller uddannelsesforskningsinitiativer. Rammens struktur er inspireret af DigCompEdu, den digitale kompetenceramme for undervisere, der blev anvendt som skabelon. 

Version 1.0 af kompetencerammen giver et overblik over, hvad der kan læres, men den næste udgave vil også omfatte de forskellige færdighedsniveauer, der kan opnås ved læring af hver kompetence og færdighed i kvanteteknologier, samt jobprofiler med forskellige fokusområder.  

QTEdu har anvendt en bottom-up-tilgang til at udarbejde denne kompetenceramme, dvs. at de i løbet af det seneste år har gennemført en Delphi-undersøgelse i tre runder med mange deltagere fra QT-fællesskabet. Nærmere oplysninger om metoden er beskrevet i en særskilt tekst. Undersøgelsen og dens første resultater præsenteres i Quantum Flagship Newsroom artiklen. Desuden blev resultaterne forbedret ved at gennemføre ekspertinterviews for hvert underområde. I fremtiden vil kompetencerammen blive ajourført regelmæssigt, efterhånden som kvanteteknologiområdet udvikler sig. Rammen er et levende dokument og hilser til enhver tid forslag til tilføjelser og korrektioner velkommen.

På lang sigt forventer QTEdu et europæisk kvanteuddannelsesfællesskab, der er kendetegnet ved tilpasningsevne, vækst og synergier mellem alle relevante interessenter. Her er kompetencerakkens centrale rolle at skabe et fælles sprog og et fælles referencepunkt. Der er således planer om et økosystem, hvor institutionerne uden problemer kan øge deres indsats med de relevante moduler, og hvor de lærende kan blande og matche deres uddannelse for at opfylde deres behov. 

Videre på dansk

Læs om (og download) den danske oversættelse af rammeværket her på siden

EU funded project