Partnere

Den danske koalition er en politisk uafhængig samling af interesserede og interessenter, hver især med egne bidrag og mærkesager, arbejdende i fællesskab for at udbrede og løfte danskernes digitale ’skills’ og kompetencer, til hverdag og fest, privat og professionelt.

Det er medlemmerne i koalitionen, vi her kalder ’partnere’ – disse partnere bidrager i løbende møder og aktiviteter for at indsamle, udbrede og bruge tilbud, ressourcer og andet relevant for DSJC Danmark.

Oversigten over partnerne i den danske koalition er under udarbejdelse. Her er den foreløbige oversigt: 

Anna de Boer, Egedal Kommune 

Hans Ravnkjær Larsen, Dansk IT

Irmelin Aasberg Karlsen, Dansk IT

Jacob Høedt Larsen, Wired Relations

Jens Henning Ravnsmed, Ravnsmed Rågivning & Facilitering

Karina Esmine Ibsen, Naturvidenskabernes Hus

Mathias Lund Schjøtz, CompetencySpace & EdTalk

Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening